Uw aanvraag

Stap 2: uw contactgegevens

Contactpersoon

Organisatie

Naam voorzitter

Naam secretaris

Naam penningmeester

Ik heb het privacystatement gelezen en accepteer deze. U kunt het statement hier bekijken: privacy statement.

Uw aanvraag indienen »

 • Stap 1: Uw identiteit
 • Stap 2: Uw gegevens
 • Stap 3: Uw organisatie
 • Stap 4: Uw argumenten
Uw aanvraag indienen > stap 1 > stap 2

Stap 3: uw organisatie

Omschrijf uw vereniging of stichting en haar doelstellingen. Vermeld het aantal leden of deelnemers van uw vereniging of stichting. Vermeld de jaarlijkse opbrengsten (in euro’s) van uw vereniging of stichting. Vermeld het vermogen (in euro’s) van uw vereniging of stichting.

Uw aanvraag indienen »

 • Stap 1: Uw identiteit
 • Stap 2: Uw gegevens
 • Stap 3: Uw organisatie
 • Stap 4: Uw argumenten
Uw aanvraag indienen > stap 1 > stap 2 > stap 3

Stap 4: uw argumenten

Omschrijf waarvoor u financiële ondersteuning nodig hebt. Geef een gedetailleerde begroting van de verwachte kosten en opbrengsten. Vermeld het totale tekort (dekkingsplan) waarvoor u financiële ondersteuning zoekt. Vermeld andere sponsoren die u hebt benaderd. Geef aan wanneer u uw plan wilt realiseren. Betreft uw aanvraag een jubileum of festiviteit, geef dan het aantal verwachte gasten of deelnemers aan.

Hebt u nog overige informatie die van belang is voor de aanvraag, bijvoorbeeld een offerte voor een investering of een beleidsnotitie voor uw plannen? Verstuur dit dan per post of per e-mail naar:

Stichting Sake Sietzes Reindersmafonds
Postbus 15
7940 AA Meppel

een test om te zien of u een echte mens of een robot bent. Bel ons als u problemen hebt dit in te vullen.

Het besluit van het bestuur is bindend, hierover kan niet gediscussieerd of gecorrespondeerd worden.

Uw aanvraag indienen »

 • Stap 1: Uw identiteit
 • Stap 2: Uw gegevens
 • Stap 3: Uw organisatie
 • Stap 4: Uw argumenten
Uw aanvraag indienen > stap 1 > stap 2 > stap 3 > stap 4